Apuramento Nasional Eleisaun ba Prezidente Republika 2022 - Detalhes

Resultado Provizoriu

Iha grafiko ida-idak, bele hili buat nebee hatuduk/subar iha lejenda

Distribuisaun geografica votos nian: